Когато дадеш сърцето си на Исус, когато приемеш жертвата Му на кръста Голготски, ти никога вече не можеш да останеш същия както преди. Ти ставаш ново създание, ти преминаваш от лагера на врага (Сатана) в лагера на Исус Христос. Ти автоматично ставаш враг на Сатана, който идва единствено, за да те погуби и унищожи. Но също така автоматично, ти ставаш и член на една мощна и силна армия, армия победителка в Христа, армия, предвождана лично от Царя на царете и Господ на господарите – Исус Христос. ” И след това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, който яздеше на него се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва с правда. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му имаше много корони и носеше написано име, което никой не знае, а само Той; и беше облечен в дреха, обляна с кръв и името Му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, Го следваха на бели коне” ( Откровение на Йоана 19:11-14). Ти си вече част от тези небесни войски, един от тези, които следват Исус на белите коне, ти вече си въвлечен в една космическа война, която се води още от преди сътворението на света, още дори преди Едемската градина, където Адам и Ева бяха изкушени от същия този Сатана, който ще се опитва да изкушава и заблуждава и теб с всички средства, с който разполага. Но най-хубавата новина е, че сега вече ти си откъм страната на победителите, ти си спасен и никой вече не може да те отдели от Исус, ти си Негова собственост, купен с нещо много по-скъпо от злато, купен си със свята, чиста и скъпоценна кръв, пролята на Голгота и за теб.

Затова и също така поради много други причини, ти се нуждаеш от подкрепата на твойте нови братя и сестри, ти се нуждаеш от съвета на Пасторите, от молитви и от насоки, които ще можеш да получиш единствено от вярващи хора, защото те вече са преминали през някои от битките, които ти предстоят. Най-важното решение, което трябва да вземеш след като си приел Исус Христос за личен спасител, е да си намериш църква, в която да се чувстваш добре, в която да можеш да слушаш Божето Слово и да се храниш духовно; църква, в която ще намериш много братя и сестри, които са започнали точно така както и ти – с Исус Христос. Не се бави, Исус те чака на вратата на твоята църква. Може би това сме ние, защото нашите врати са отворени за всеки, който обича Исус, но може би не сме ние – това не е от най-голямо значение. Важното е да не си сам, защото битката е трудна и ако я водиш сам шансовете ти да я загубиш са много големи. Спомни си нашия Хан Кубрат от древността как учеше синовете си със снопа пръчки – колко е лесно да се счупи една пръчка и колко по-трудно е да се счупи цял сноп пръчки. Тази истина важи и днес, така че не се бави – ние те очакваме, а има и много други църкви, които са може би по-близо до твоя адрес, които също биха те приели и те очакват. Ние благославяме всеки новоповярвал брат или сестра, които четат това съобщение сега и се молим за тях. Молим те Исусе, Ти, който си спасил безсмъртните им души, молим те Господи,  да се погрижиш и да ги доведеш до най-добрата за тях църква, църквата, в която те ще имат Божия мир, ще посещават с удоволствие, ще се хранят духовно, ще намерят приятели, но най-важното – ще намерят в тази църква най-добрия и най-верния си приятел – Тебе Господи, тебе Исусе. Амин.