Глинен съд

от Димитър Иванов

Като пръстен съд в ръцете изваян

по Негов образ и подобие отлян,

на слънце и дъжд сякаш оставен,

във своето време за нужда избран.

Даде му име и живот под небето,

нека да знае що е  зло и добро.

И остави му празно място в сърцето –

там да събира свойто миро.

Щом се изпълни съдът ще се счупи,

тогаз ще узнаем кой какво е събрал.

Моля ви хора нека всеки да купи

без пари и без плата това, що Бог ни е дал.