Предавам се

От Джина Маркова-Прат

Предавам се, Тате,
какво друго да кажа сега?
Когато с всеки дъх и с всяка крачка аз се отделям от света.

В центъра на Твоята перфектност тече река на свобода
и Твоята любов изглажда камъните остри от греха.
Дори когато далеч от Теб съм аз,
не се боя,
защото помня таз река-любов,
с която аз моя нов живот градя.

Разочарован и дълбоко наранен,
отхвърлен, наскърбен,
аз имам Твоята защита,
отблъсквам смело всичките стрели
на вярата със щита,
защото не съм забравл Твоята любов-река
и всичките уроци на живота се свеждат само до това –
да не забравям никога Христа.
И моята основа там е,
където таз любов-река
духът ми обновен докосва
и пази го за вечността
чрез мойта вяра и чрез любовта.