Зовът на Йехова
от Джина Маркова-Прат

Поставете Бог Йехова пръв,
не правете идоли и кумири,
не правете сърцата си стръв,
не служете никога на зли сили.
Бог ни обича и даде всичко за нас,
Своя скъпоценен и единствен Христос,
прати Го Той на Голгота и с глас
заплакаха Ангелите за него тогаз.
Ангели плачат, небето скърби,
а ние все още не разбираме дори,
дълбочината, могъществото на Голготския кръст
и все още хора сочат със пръст
и пренебрегват всяка искра,
запалена в сърцата им от Духа,
и пренебрегват всеки зов,
и загърбват живота нов,
и правят все още златни телета,
а после църкви строят по полета
и не разбират, че Бог гледа на сърце,
а не на свещи, икони, правени от ръце.
Не гледа Той на богатства, не брой пари
и не живее в храмове ръкотворени,
Той е същият вчера и днес
и все още гледа в твойто сърце,
и само ако ти му дадеш,
ще изчисти нежно, с любов
всичката гнилоч и няма ти да умреш.
Ще извади Той перли безценни от там,
ще се чудиш и маеш сам,
как е възможно в твойто сърце
толкоз любов и добро да расте.