Молитва за спасение

Много неща са казани, много неща са чути за Исус, Нашият цар и Господар и въпреки това те не са достатъчни. Дори и още много повече да се кажат, те пак няма да са достатъчни, тъй като Исус е необятен, необхватен, неизмерим, необозрим, недостижим, Той е в теб, Той е в мен, Той е навсякъде и във всичко, а как можеш да разкажеш за всичко?  Как можеш да научиш всичко, как можеш да разбереш всичко? Като стана сутрин и погледна небето аз не виждам сивото, дъждовно Лондонско небе –  аз виждам другото небе, небето, в което царува Моят Бог, аз виждам скинята с арката на завета в нея, този завет, който Исус изпълни безпогрешно за мен. Този завет, който аз никога нямаше да мога да изпълня. Аз виждам разкъсаната завеса, която Исус със смъртта Си на Голгота разкъса за мен, за теб, за всеки, който погледне към кръста. Аз се виждам оправдана, защото това е, което Исус направи на кръста за мен – Той ме оправда и единствено и само чрез Неговата праведност аз съм оправдана и ти си оправдан. Дяволът не може веч да ни обвинява в нищо, ние сме измити, избелени чрез Кръвта Христова. Второто нещо, което Той направи за нас е, че Той ни помири с Отец на кръста. Сега ние вече имаме директни взаимоотношения с Отец. Ние имаме свободен достъп до трона на Отец единствено и само чрез Исусовата жертва на кръста. Ние можем да се доближим до Отец и споделим с Него всичко, което ни вълнува – добро и лошо, всичко по всяко време. Третото е, че Той ни освещава със силата на Святия Дух ежедневно като ни пречиства и променя ежедневно докато един ден дойде отново и ни вземе със Себе Си, където ще бъдем в Славата на Отца прославени завинаги, за дни, за месеци, за години, за векове ….. завинаги, за вечността.

О, слава на славното Му Име! Кой друг може да ни предложи това? Това не е добрата новина, това е най-добрата новина. Кой друг може да ни предложи такава любов, такъв романс. Кой друг умря от любов за мен, за теб, за всеки един от нас? О, Исусе, Ти наистина си единствен, уникален и неповторим! Светът търси голямата любов, но не знае къде да я търси? Светът търси голямото прикючение, но не знае къде да го намери? Но Господи, каква по-голяма любов от Твоята, какво по-голямо приключение от това, което Ти ни предлагаш – да бъдем грабнати един ден от Царя на Царете и Господ на Господарите? О, Господи, това е неописуемо, необяснимо, уникално и неповторимо, Боже! Благодарим ти, че ни се откри Господи, когато бяхме в греха, когато не струвахме нищо за Теб, но Ти ни докосна и спаси за вечен живот с Теб, за вечен живот в Твоето присъствие.

Hикой от нас не е избрал да се роди на този свят, защото хора като теб и мен нямат възможност да направят такъв избор. Всеки един от нас е резултат на планирането на родителите ни да създадат семейство. Единствено Исус планира там горе на небето заедно с Отец Своето раждане. Той планира семейството на Бог, включващо изкупването на това семейство чрез Своята изкупителна жертва на кръста, проливайки Своята Свята кръв. Божият Син знаеше какъв живот ще има на земята, раждайки се в този суров век, в бедно семейство, без лукс в примитивни условия, само с основните необходимости и въпреки това по желание дойде на тази земя. Той, с Бог Отец и Святия Дух, планира това изкупено семейство, част от което е днес всеки, който е повярвал със сърце в Него и Го е изповядал с уста за свой Бог.

Искате ли да бъдете част от Божето семейство, семейството, което Исус планира от началото на света, семейството, заради което Той проля Святата Си кръв, семейството, в което Исус иска да бъдеш и ти.

Вие не сте имали избор да се родите или не, но днес имате избор да приемете Исус за свой личен спасител и да влезете в семейството, за което Исус умря.

Ако има някой, който все още не е приел Исус за свой личен спасител, сега е моментът, не отлагайте за утре, защото утре може да е късно за някои от вас ! Изповядайте Исус сега, тази вечер е твоят шанс – Исус те обича и иска да прекара с теб вечността !!!! Ако искате Исус да влезе днес във вашия живот, моля повторете сега с мен :

Исусе, аз вярвам, че Ти си Божият Син. Аз вярвам, че Ти дойде на тази земя и умря и за мойте грехове. Аз вярвам, че ти възкръсна на третия ден и сега седиш от дясно на Отец като посредник между мен и Отец, молейки се за мен. Аз вярвам Господи, че един ден много скоро Ти идваш, за да ни вземеш там, където ще бъдем завинаги в присъствието Ти! Сега, Исусе, аз те приемам за Господ на моя живот, аз Те приемам за мой личен спасител, аз Те поставям на трона на моето сърце завинаги. Аз те моля Господи, изпълни ме със Своя Свят Святи Дух и нека днес започнем с Теб, Исусе, най-голямото приключение!!!! Амин.

Сега, ако изповядахте Исус за свой личен спасител, не ви остава нищо друго освен да Му благодарите и да се оставите в Неговата ръка, за да ви води към по-добър, свят живот в присъствието на Святия Дух, животът, който Той иска да водите и животът, който Той е планирал за вас от създаването на света.
Бъдете благословени днес и за винаги. Амин.