Скъпи Господи, скъпи Татко мой небесни, от все сърце и с пълно доверие се обръщам към Теб, с молба да ми намериш съпруга (съпруг), защото, Тате, знам, че наистина за Теб няма нищо невизможно и че Ти, който си ме създал знаеш, коя е моята половинка, единствено с която ще стана едно цяло. Ти, Тате, си най-добрият сватовник, защото Ти единствен познаваш моето естество, по-добре от мен самия дори и знаеш кое е най-доброто за мен.

Моля те, Отче, покажи ми жената(мъжа), която( който) Ти си предопределил за моя съпруга (съпруг) от началото на века дори.  И Боже, нека този Божествен съюз стане час по скоро. Подготви, Боже, сърцето ми, за да мога да я (го) разпозная, когато се срещнем. Господи, установи дома ни в съответствие с Твойте принципи, които Ти си ни показал в Словото си. И Боже, нека това да бъде жена (мъж), която( който) ще те обича с цялото си сърце и ще поставя Теб, Отче, на първо място в живота си.

Боже, нека всички бариери, които сатана е поставил пред нас и които пречат ние да се срещнем, да бъдат разрушени сега, в мощното и свято Име на Твоя Единороден син Исус Христос от Назарет. Господи, изпрати Твойте войнстващи Ангели да се бият от наше име, защото Господи аз вярвам, че Ти си ме създал, за да имам Богоугодна жена   (мъж) и сега Те моля нека това да се случи, в святото Име на Твоя Син и мой Господ Исус Христос.

Сега Боже, аз заставам в пролома и се моля да изведеш на показ в моя живот моята бъдеща съпруга( съпруг), така че ние да се срещнем и да се разпознаем. Аз сега Боже отхвърлям всяка фалшива съпруга(съпруг), които дявола ще се опита да ми пробута, защото аз искам единствено Твоя избор на съпруга (съпруг) за мен.

Също така сега в мощното и свято Име на Твоя син и мой Господ Исус Христос, аз отхвърлям всички унаследени семейни проблеми или проклятия, които пречат на моята женитба.

Скъпи Отче небесни, моля Те, точно както Авраам изпрати своя слуга да доведе съпруга за сина си Исаак ( или както Ноемин изпрати Рут при Боаз, за да стане негова съпруга), така Отче аз сега те моля, Ти изпрати Своя Святи Дух, за да доведе моята съпруга (съпруг) при мен.

И нека Боже докато това стане в сърцето ми да царува единствено мир, Твоят мир Боже, който е отвъд всяко човешко разбиране; мир, който само Ти, Боже, можеш да дадеш така, че дори и планини да се тресът, аз да знам, че Твоята воля за моята женитба ще бъде изпълнена, Отче, Святи!

Всемогъщи Боже, аз Ти благодаря затова, че Ти чу моята молитва сега и ще ми дадеш попросеното от сърцето ми, защото Ти си добър Бог и даваш всичко най-добро на Своите чеда. Аз ти благодаря, Боже, от все сърце и също така вярвам, че сега аз получих моята съпруга( съпруг), защото за Теб Боже наистина няма нищо невизможно и всичко е възможно за теб.

В мощното и свято Име на Твоя единороден син Исус Христос аз Те помолих и от сега натам ще живея в очакване и в тръпна радост докато се изпълни тази моя молитва; ще живея с искрено вълнение и в радостно очакване докато видя моята бъдеща съпруга (съпруг).

Благодаря Ти Боже, благодаря Ти Исусе, благодаря Ти Святи Душе. Свята Тройца, слава на славното Име Господно! Амин !