Молитва за Израел

Скъпи Татко наш небесни, в могъщото и свято име на Твоя единороден син Исус Христос, ние заставаме с праведността на Исус, смело пред Твоя трон и в съгласие с всеки, който сега чете тази молитва, те молим за Твоята милост и благост към Твоя любим народ Израел. В Словото си Ти, Святи Отче, си казал да се молим за мира в Ерусалим и ние сега в покорство Те молим да излееш Твоята милост и любов и да благословиш Твоя любим народ с шалом. Дай Господи шалом на Ерусалим, град сглобен в едно, град, в който се събират дванадесетте Израелеви и Юдови племена, за да те хвалят, да те славословят, да ти благодарят и да прославят Святото Ти Име (псалм 122). Град, Господи, в който идва Твоят любим син Исус – Царят на Царете и Господ на Господарите, за да седне на Давидовия престол, с Давидовия ключ в ръка, за да съди племена и народи и да ги управлява с желязна тояга( Откровение на Йоана 19:15б). Градът Господи, за когото Исус плака и искаше да събере чадата си както кокошка събира пиленцата си( Матей 23:37). О, Татко наш небесни, Ти който си толкова щедър и милостив, нима се е скъсила ръката Ти или се е притъпило ухото Ти, за да не чуеш молбите и прошенията ни. Да не бъде, Татенце Небесни. Ти, Господи, който заради тях раздели Червеното море, изби царе и управници, Който въпреки и да си скривал за малко от тях Лицето Си, никога не си се отказвал от тях и не си ги забравял или изоставял напълно. Излей Господи щедро, така както само Ти можеш, излей Твоя Святи Дух, Боже, и отвори небесните очи на Твоя народ Отче, за да видят красотата и прелестта на Техния Месия – Yeshua Hamashia, за да видят Твоя Помазаник, който даде Святата си кръв за тях, който ги обикна до смърт и не пожали живота си за тях. Святи Отче, Твоят Син ни учи да искаме, за да ни се даде и ние сега искаме с вяра твоя духовен дъжд в сърцето на всеки един, който сега живее в Ерусалим и Израел. Дай, Господи,  дъжд в градините и полята на Израел, там, Господи, където ти направи да потекат реки и там където ти превърна пустинята в плодородна земя. Тази земя, Господи, която в последните 2000 години беше прах и пясък, но сега Твоят блясък и величие се връщат в нея, Ти отново правиш в нея да потекът мед и мляко като я напояваш с благите си милости. Сега Господи, Ти който си създал небето и земята, напой тази земя и излей живот върху нея, защото това е Твоята земя, Отче, излей водите от облаците над Израел изобилно и щедро. Направи Господи тази земя отново да цъфне като роза Саронова и като крем между тръните, защото това е земята, която Ти, Отче на Силите, даде на Твоя собствен народ Израел. Господи, Твоето Слово казва :” Кой от вас когато синът му му поиска хляб му дава камък?”, а ти Господи си толкова по-благ и милостив и толкова много искаш да имаме всичко най-добро. Не оставяй Господи молитвите ни без отговор, за да се прослави отново и отново Святото ти Име, Отче, за да бъде, Господи, радостта ни пълна и превъзходна. За да те прославяме с песни и танци, Господи, за да влизаме в дворовете ти с хваление и в портите ти със славословие, за да напълниш отново сърцата на Израел и Юда с любов към Теб ,Отче, и с онзи свят страх, който е начало на всяка мъдрост. Сега, Господи, когато светът е толкова разбъркан и слухове за катастофи и военни действия са непрекъснато по новините, ние, Святи Отче, разчитаме единствено и само на теб да опазиш мира в Ерусалим и Израел. Ние знаем, че за теб няма нищо невъзможно и всичко е възмойно за Теб. Затова ние сега просим с вяра и надежда, че нашата молба е чута и отговорена в небесните места. Всичко това Святи Отче, поискахме в могъщото и свято име на твоя син Исус, в съответсвие със Словото Ти и в съгласие с всички наши братя и сестри. Амин.