Проклятия- характер, видове и разчупване- част 3та