Вътрешната промяна- промяната на сърцето- част 1ва