Божието царство и Небесното царство – Евангелие от Марк, част 3