П-р Димитър Иванов – Тих и спокоен живот в пълно благочестие