Пастор Шегун от Хондурас и празнуване на 5тия рожден ден на църква “Алфа и Омега”