Септември 2014 – Конференция с пастор Пламен Петров на тема: “Личността на Святия Дух като водач и как да разпознаем гласа Му”.

ДЕН ПЪРВИ

 

ДЕН ВТОРИ