Библейска конференция на тема “Исус Христос вчера, днес и утре”- гост Пастор Марк Ходжетс, 5/04/2014 – първи ден

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Пастор Славчо Йорданов 5/04/2014

Втори ден на конференцията “Исус Христос вчера, днес и утре”, 6/04/2014

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Господна вечеря с пастор Марк Ходжетс  6/04/14