Няма нищо по-хубаво от това да прославим Господа за нещата, които Той е направил в живота ни, в живота на близките ни. Това ни радва, насърчава и ободрява. Това, което Бог е направил за един от нас, Той ще го направи и за друг, защото Той е същият вчера, днес и утре. Така че бъдете насърчени, Бог може да направи дори и още повече и още по-добри неща, защото Той ни обича и иска всеки един от нас да бъде щастлив и то не само на небето, ами още тук на земята. Бог направи най-голямото чудо за нас – даде ни Исус и то на кръста Голготски, разпънат сред разбойниците- какво е за Него да направи нещо в нашия малък, материален свят. Та нашите имена са изписани на дланите Му – представете си само всичките тези милиони и билиони по милиони и билиони хора, които някога са живяли на тази земя и са Господни, имената им са на Божите длани. Мислите ли че за тези толкова огромни длани има нещо невъзможно? Мислите ли, че нещо би могло някога да спре Бог да не направи най-доброто за всеки един от нас?  Не, разбира се, че не! Хиляди пъти НЕ! Бог обича теб, Бог обича също  и мен, Бог обича всеки от нас. Нека Му позволим чрез нашето покорство да направи най-доброто за всеки един от нас.

Бъдете насърчени, бъдете наистина окуражени от нашите свидетелства, които ще чуете и видите тук и никога не забравяйте, че Бог може и още много много повече от това, което ще чуете. Просто Му се доверете и тогава и вие ще имате свидетелства и то още по-големи от нашите. Амин !