Ние ви приветстваме с добре дошли при нас на всяка неделна служба от 14.30 часа след обяд в сградата на St Paul and St James Anglican church на адрес 65 Maryland Road, Stratford, E15 1JL и наистина отдаваме цялата слава на Господа Исус Христос за всичко, което Той върши в нас и чрез нас в Лондон.