Молитва за освобождение

Господи, Исусе, аз вярвам, че Ти си Божият син и единственият път към Бог. Аз вярвам, че Ти умря на кръста за мойте грехове и на третия ден възкръсна, за да мога аз да бъда опростен и да получа вечен живот.
Аз се отказвам от гордост, бунтовна себеправедност и всякакво достойнство, което не идва от Теб. Аз имам милостта на Бог единствено понеже Ти, Исусе, умря на кръста вместо мен.
Аз сега изповядвам всичките си грехове …….   изброявате всеки грях, който се сетите, че сте извършили…….. Аз ги загърбвам и вместо това, Господи, се обръщам към Твоята милост и простителност.
С решение на волята си аз прощавам на всички, които са ме наранили или обидили. Аз оставям пред Теб цялата болка, горчивина, непростителност, отхвърляне, омраза и неприемане. Аз прощавам на ………. изброявате имената на хората, които са ви наранили и на които искате да простите……….
Аз обещавам да изхвърля всички предмети, свързани с окултизъм и фалшиви религии.
Господи, аз ти благодаря, че на кръста Ти стана проклет вместо мен, за да мога аз да бъда освободен от всякакво проклятие и да наследя благословението Ти, Господи.
Аз заставам с Теб, Господи, срещу Сатана и неговите демони и се подчинявам единствено само на Теб, Господи, Исусе Христе, като се съпротивлявам срещу всеки демон и дявол. Амин.
Сега директно говоря на демоните, които са в мен и имат контрол над мен, като им заповядвам да напуснат моето тяло сега моментално в могъщото и свято Име на Исус. Демони на ……. изброяват се демоните, който мислите, че ви тормозят- демони на страх, на контрол, на всякакър вид пристрастяване, на яд, на злоба, на  прелюбодейство, …..всичко, което се сетите и мислите, че би могло да бъде причина за вашите неуспехи, страдания, болести и проблеми от всякакъв вид и характер.
Демони, със силата и властта, която Исус Христос ми е дал на кръста, аз ви заповядвам да напуснете тялото ми веднага. Амин.
Господи, Исусе, аз сега затварям всяка врата, която съм отворил съзнателно или несъзнателно за демонично присъствие в моя живот. Аз те моля, Исусе, Ти сега запечати всяка една от тези врати със Святия Божи Дух и ме изпълни единствено и само със Святия Дух, Боже. Покрий ме със Святата си и скъпоценна кръв от върха на главата до върха на пръстите и ме опази, Боже, от всякаква демонична атака за в бъдеще. Животът ми и бъдещето ми принадлежат единствено и само на Теб Исусе. Моля те опази и домът ми и близките ми по същия начин, защото само Ти Исусе имаш тази сила и власт да го направиш. Амин

Приятели, след тази молитва не очаквайте нещата веднага да тръгнат по мед и масло, защото демоните няма да искат така лесно да предадат територийте, които са владели за толкова дълго време. Те ще се опитат по всякакъв възможен начин да се върнат обратно и както Библията ни учи, дори ще вземат със себе си и още седем други по-зли от тях самите( Лука 11:26). Но, ако вие започнете един чист и почтен живот, подчинен единствено и само на Христос, то Исус, който е във вас и Който е стократно по-силен и по-мощен от Сатана и неговите демони, ще ви помогне да завършите това, което вие започнахте днес, защото Той е верен и Ви обича. Доверете му се и го следвайте безпрекословно. Повярвайте, няма да сбъркате!

Господи, в могъщото и свято Име на Твоя единороден Син Исус Христос, църква “Алфа и Омега” те моли за всеки, който сега се помоли с тази молитва. Ние Те молим, Святи, Отче, в съгласие да помогнеш на всеки угнетен човек, който иска да отхвърли бремето на Сатана и не иска да живее повече в робство както твоя народ в Египет. Молим те, Отче, помогни и освободи всеки един от Твойте хора, Боже, защото Ти си се доказал пред нас, Твоята сила, Твоята мощ, Твоята любов, Твоята вярност, те са вечни Боже, както вечен си и Ти самият. Благодарим, Ти Отче, от все сърце и душа и прославяме Славното Ти Име до века. Амин.