Проповеди

Неделното хваление има за цел не само да прослави нашия Господ с песен, но също и да подготви сърцата ни, за да приемем след това Божето Слово по време на проповедта.

Проповедта пък след хвалението има за цел да проникне в сърцата ни, да донесе разяснение на Божето Слово, да мотивира душите ни, за да се обърнем с цяло сърце към Господа, да искаме и да чакаме Неговите знамения и чудеса с вяра, твърдост и постоянство.

Благословен Бог Отец, който има план за всеки един от нас, план велик и перфектен, план, който ще ни доведе до живота, който Той има за нас и то “живот изобилно”. Благословен Господ Исус Христос от Назарет, който седи от дясната страна на Отец и винаги ходотайства за нас пред Отца. Благословен Святият Дух, че е винаги с нас и никога няма да ни остави до края на века. Благословена Святата Тройца дето ни предопредели, предузна, избра и спаси безсмъртните ни души, за да бъдем един ден с Господа Бога във вечността. Слава и благословение във вековете. Амин.