Пътят към кръста

Oт Джина Маркова-Прат

Когато със боси и наранени нозе

Ти моята болка и мъка взе,

Когато Ти към Голгота вървеше

И от болка пребитото Ти тяло стенеше,

Когато бе плют и обиждан и бит,

И Твоят Божествен лик за хули бе открит,

За Своята болка не мислеше Ти,

Защото моят живот там се роди.

Не кръст, а моя грях понесъл,

Преди към Бог да се бе възнесъл.

Заради мен се смири и уста не отвори,

От любов към мен Ти мълча,

Защото  там от кръста Ти ме видя

Чиста и свята във Свойте обятия.

Ти там във вечността ме видя

Заедно с теб и извън греха,

Защото греха там на кръста

Ти, Христе, заради мен победи,

А после с чистата Си и свята кръв ме изми.