От любов
от Джина Маркова-Прат

Когато бях в блатото на греха,
Ти ме намери и ме изми,
облече ме в рокля с цвета на дъгата
и с бисери Ти ме покри.

Когато бях в лагера на врага,
когато бях нищо за Теб,
Своя живот Ти ми подари,
Свойта корона на главата ми Ти сложи.

Остави небето заради мен
и с дървен кръст го замени,
разтвори широко ръце
и в последния Си дъх ми прости!