Християнска поезия

“ Както еленът пъхти за водни потоци,
така душата ми въздиша за Тебе, Боже,
жадна е душата ми за Бога, за живия Бог”

Псалм 42:1-2