Молитва за България

Скъпи Боже, грехът промени България и България не е страната, която Ти искаше да бъде. Това не са хората, който Ти Господи създаде от началото на вековете. Грехът ни е променил, направил ни е лоши, алчни, нечестни, себични и егоисти, развратни и грозни по душа. Но най-лошото е, че грехът ни отвърна и отдели от Теб, Святи Отче. Но, Господи, слава на славното Ти име, че грехът няма власт над теб, Боже. Слава Боже, че Ти си Господ Бог, който не се изменяш(Малахия 3:6). Ти Боже си същия вчера, днес и до века (Еврей 13:8) и любовта Ти е вечна, непроменена и доказана към човешкия род в най-висока степен. Любовта Ти Боже към България е непроменена, пълна и все така силна, Създателю наш. И България е все още твое чедо, Господи. И както Осия каза : “Елате да се върнем към Господа, защото Той разкъса и Той ще изцели”.(Осия 6:1). Така сега ние отправяме призив към българите и към България – Българио, върни се при Господа, защото Той и само Той може да те изцели. Българио, която за 500 години през турското робство не предаде Господа и вярата си, нима сега ще се отвърнеш от своя Създател, от своя Спасител, от своя Покровител и Освободител? Българио, опомни се, спомни си от къде си изпаднала и се върни в първата си любов към Господа. Бог Всемогъщ гледа от висините и чака твоята любов, чака твоята първа стъпка към Него. Не се бави Българио, недей да закъсняваш, времето наближава, времето е малко. Бог те иска Българио! Бог те очаква и прободените Му ръце са протегнати с любов към теб, Българио.
Господи, благодарим Ти! Сърцата ни са пълни с увереност в Теб, Господи, защото Твоето Слово е вярно, истинно и непроменено. Ти си казал в Словото си – Искайте и ще ви се даде. И ние сега Господи, искаме в съгласие с всеки, който чете тази молитва, изцеление за България. Дай, Господи, изцеление на сърцата ни, защото Ти си казал, че ще превържеш всяка рана и ще обършеш всяка сълза. Дай Господи обновление и на умовете ни, така че да разграничим доброто от злото и дай ни Боже сила, за да изберем доброто. Ние те молим, Господи, всички българи да са единни в любовта си към Теб Святи Отче. Нека Твоят Святи Дух разпали тази любов и така както Твоят огън при горящата къпина и Мойсей не угасваше, така нека този огън на Святия Ти Дух не угасне никога в нито едно българско сърце, независимо къде се намира по света. Така Господи както Ти събра разпръснатите овце на Израел от четирите крайща на света, така Татко наш небесни, Ти събери България в единомислие. Българите се разпръснаха Боже по света, ядат чужбински хляб и дават силите си на чужди господари. Помогни Боже всички българи да се обърнат към Теб Боже, Истинният и Праведният, и служат само на един цар и господар – на Тебе Боже, Първият и Последният, Алфата и Омегата, Вечният и Святият. Помогни ни да ти дадем сърцата си Господи, за да започнеш изцелителния процес в България, който Ти и само Ти можеш да доведеш до успешен и победен край. За Теб Татко наш небесни няма нищо невъзможно и всичко е възможно за Теб. Затова от Теб Отче искаме, от Теб и само от Теб Всемогъщи създателю наш. Всичко това ние поискахме и Те помолихме с вяра и в съгласие с всички, които сега четат с нас, в могъщото и свято име на Твоя Единствен син Исус Христос, нашият Месия. Амин