Moлитва по образеца на скинята
(по книгата на Дейвид Йонги Чо)

По пътя за Ханаан Бог даде на Моисей плана за построяване на скинята, за да могат Израйлтяните да влизат вътре и се покланят на Господа. Библията обаче казва, че сега ние сме храм на Святия Дух, така че ние няма нужда да ходим в пустинята, за да се покланяме на Бог, ние можем да му се покланяме в сърцата си с дух на правда и истина там, където сме по образеца на скинята. Цялото учение на Стария завет е преобраз на духовните неща, които  бяха на път да дойдат и които ние изпитваме в нашия живот днес, поради жертвата на Исус, поради пролятата Му кръв. И така, нека влезем в портите на двора на скинята със славословие и в дворовете й с хваление.
Първото нещо, което ние виждаме като влезем в двора е медният олтар, където свещенникът коли жертвеното животно, излива кръвта им и тук именно грешникът получава опрощение и помирение с Господа. От тук именно ние трябва да тръгнем, защото този жертвен олтар е преобраз на Голготския кръст, където Исус стана жертва за нас. Исусовият кръст трябва да бъде начало на всичко в нашия духовен живот. Започнете с поклонение, с благодарност към Него. Точно тук Той беше разпънат заради всеки един от нас. Спомнете си точно тук на кръста за Неговата изключителна простителност и огромна любов. Именно тук Той ни освободи от осъждението на десетте заповеди. Исус взе върху Себе Си цялото наказание, резултат от тези заповеди и ги изпълни всичките в тяхната пълнота. Той премахна закона и отвори широко вратите за нашето спасение чрез вяра в Него.
Скъпи Исусе, Ти ни освободи от проклятието и от осъждението на закона. Сега вече живеем в диспенсацията на благодатта. Чрез вяра в Теб сме спасени. Благодарим ти за пролятата кръв на кръста. Благодарим ти за Твоята неизчерпаема милост, от която се ползваме и днес безрезервно.
Чрез кръста Исус срещна Сатана и го обезоръжи. Точно там чрез пролятата си кръв Сатана беше ограбен, обезсилен и обезоръжен, неговото царство беше окончателно разрушено. Ти, Исусе, обезоръжи началствата и властите на врага, изведе ги явно на показ и възтържествува над тях. (Колосяни 2:15)

О, Исусе, сега вече ние сме свободни от господството на Сатана. Чрез Твоята кръв ние сме абсолютно освободени. Повече не се страхуваме от дявола и неговите зли духове. Ние сме повече от победители в Христа над всичко сатанинско.  Ето защо аз те хваля Исусе за Твоето благоволение! Благодаря ти, че ме очисти цялостно и ми прости всичките грехове. Хваля те Исусе за това, че ни помири с Отца. Адам постави вражда между нас, но Ти разруши тази стена на вражда помежду нас  и ни помири с Него. Благодарим ти Исусе. Бог ни обича винаги, но сега и ние обичаме Господа.  В Тебе имаме близко лично общение. Обичаме те Отче и Ти се покланяме. Благодарим Ти за силата на Исусовата свята кръв, която ни доведе до взаимно общение.

Благодарим ти Исусе за изцелението. Ти понесе върху Себе Си нашите немощи и болестите ни на кръста. С Твойте рани ние сме изцелени, ето защо ние те хвалим за това Божествено здраве.
Също така Ти ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет вместо нас, защото е писано в Галатяни 3:13 “проклет всеки, който виси на дърво”. Ти ни изкупи от проклятието на закона и сега благословението на Авраам дойде чрез Теб Исусе и върху нас езичниците.
О, Господи Исусе, свободни сме от проклятието и сме благословени с благословението на Авраам. Повече няма да вървим по пътеката на проклятието; вече живеем в лоното на Авраам. Ние сме благословени личности, във всичко, което вършим сме благословени; благословени сме при влизането си и при излизането си; благословени сме в града и на полето; благословени сме във всичко и за всичко. Благодарим Ти Боже, благодарим ти Исусе, благодарим Ти Святи Душе; свята и свещена Тройца, слава на славното Ти Име Отче. Ти Господи Исусе ни освободи и от смъртта и от ада като умря вместо нас. Ти победи ада и смъртта и отвори вратите на небесното царство за нас. Не се страхуваме вече от смъртта. Покланяме се пред Теб и Те обичаме Исусе.
След като напуснем олтара, на който се коли жертвеното животно, ние се придвижваме по-нататък към медния олтар. Там свещениците е трябвало да се измият и очистят преди да влязат в скинята. Заставайки пред умивалника ние сме на мястото на освещението. О, Господи, Исусе, ние сме християни и би трябвало не само на думи да сме християни. Не искаме да сме само формални християни, само по име, а искаме да сме действително Твои искрени синове и дъщери. Отче, направи ни праведни. Чрез Словото и чрез Духа Си ни помогни да живеем праведно, ба бъдем честни. Толкова много хора живеят в лъжа, те лъжат съседите и приятелите си, те лъжат и Теб. Те се ползват с недоверие в света. Отче, ние искаме да живеем честно.  Небесни Отче, помогни ни да бъдем плодоносни и пълни с вяра. Помогни ни да спазваме почивния ден за Теб с искреност и вярност. Ние разчитаме на Твоята помощ, за да даваме редовно десятъка си. Направи ни верни в служението да печелим души. Направи ни Боже, Твой верни деца. Дай ни способността да прощаваме и да обичаме хората. Ние прощаваме на всички, които са ни обидили или наранили; не държим в сърцата си обида или непростителност. Господи, ние прощаваме на всички. Помогни ни Господи, да станем кротки. Изгони от нас духа на надменност и високомерие, ние искаме да сме смирени. Освободи ни също така и от скъперничество, кoeтo e идолопоклонство. Освещавай ни, Отче, и ни променяй всеки ден. Ние Ти даваме, Отче, правото да ни променяш ежедневно по Своето желание и план за нас.
След като напуснем Умивалника, ние се придвижваме към Святото място. Kато влезем в него ние виждаме от лявата страна един светещ светилник със седем разклонения, който излъчват седем светлини. Тази светлина е преобраз на Святия Дух и това е единствената светлина, която осветява Святото място. Светлината на Святия Дух е единствената светлина, която може да разкрие греха в нас и да ни направи праведни. Тези седем разклонения със седемте светлини са преобраз на седемте Божии Духове – Исая 11:2  “И Духът Господен ще почива върху него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на збание и страхот Господа!”
О, святи Душе, Ти си Дух Божии, Дух Христов и винаги обитаваш между нас. Затова много добре те познаваме и  Ти си винаги добре дошъл при нас. Ние Ти се покланяме и Ти благодарим! Скъпи Святи Душе, Ти си Дух на мъдрост – дай и на нас способността да сме мъдри и разумни. Ти си Дух на сила – дай и на нас да сме свръхестествено силни. Ти си Дух на познание на Бога- разкрий цялостно Исус пред нас. Помогни ни да ходим смирено пред Него, със страхопочитание. Святи Душе, без Теб нищо не можем, но с Теб обаче можем всичко !
Скъпи Святи Душе, приветствам те с добре дошъл днес при нас. Ние те обожаваме и Ти благодарим за ползотворното влияние в живота на всеки от нас. Благодарим Ти за всичко, защото във всичко ние зависим от Теб. Води ни винаги в благодатта на Исус Христос и в любовта Божия. Заедно с Теб ние ще представим Исус Христос на тази умираща генерация. Святи Душе, Ти си всичко, от което се нуждаем – и сила, и разум, и съвет, и мъдрост, и знание и страх от Господа. Но най-вече Ти си Святият Божи Дух – реален и величествен, Ти си Този, на когото даваме управлението на живота ни. Прости ни за случайте, когато сме били небрежни към Теб, когато сме Те отхвърлили и сме поставили човешки права и мнения преди Теб. Исусе, възкреси делото Си чрез Святия Си Дух, помогни ни да възстановим взаимоотношенията си с Него.
След като напуснем Светилника, поглеждаме към дясната страна в Святото място и там виждаме трапезата с присъствените хлябове. Те символизират тялото Христово – ние трябва да се отнасяме с голяма почит и уважение към Словото и да го четем ежедневно. Скъпи Небесни Отче, дай ни и днес глад и жажда за Твоето слово. Направи ни способни да го разбираме като ни даваш дълбоки откровения, за да можем вътрешно да израсваме и да сме полезни и на другите хора. Нека Твоето Слово съгради силна вяра в сърцата ни.
В средата на Святото място е кадилният олтар – преобраз на хвалението на Светиите. Там гори благоуханен тамян денонощно и изпълва Святото място с благоуханен аромат пред Господа. Стоейки сред този аромат ние издигаме ръце към Тебе Отче, издигаме ръце за хваление към Тебе Отче и Ти се покланяме. Благодарим Ти Боже за спасението ни, за опрощението ни, за изцелението ни, за освобождението ни, за освещението ни, за всичко Господи Ти благодарим. Благодарим Ти Боже за това, че Ти си нашият баща, че Ти премахна от нас страха от неизвестното! Живеем или умираме, ти Господи си нашият Бог – Всемогъщ и Върховен! Помогни ни, Боже, да ти се доверим безрезервно! Приеми нашето хваление!
Сега след като напуснем Кадилния олтар влизаме в Светая Светих, където единствено е ковчегът на завета. Славата на Бога е върху ковчега между крилата на херувимите. Тук Първосвещенникът влизаше един път в годината, за да проси прошка и умилоствение от Господа за греховете на Израилтяните. Благодарение на жертвата на Исус ние имаме постоянен достъп до трона на благодатта, трона на Отец.
Исусе, Ти си нашият нов завет, Ти си сигурността в нашето спасение. Исусе, Ти си нашата манна през целия ни живот. Благодарим ти Исусе. Исусе, Ти си нашето възкресение към нов живот. Един ден Ти отново ще се върнеш, за да ни вземеш у дома при Себе Си. Ние те очакваме, Исус, да дойдеш и да грабнеш Своята църква. Исусе, ние Те обичаме. Чрез Теб ние се покланяме на Отец. Във вселената има много фалшиви Богове, но ние имаме само един Бог и това е Отецът на Исус.  Отче, Ти идваш при нас чрез Исус и ние Ти се покланяме. Ти си също и наш Отец! Ти си изворът на всички добрини в живота ни. Покланяме Ти се и Те обичаме. Исусе, благодарение на Теб, ние сега стоим пред трона на Отец и можем свободно да поискаме помощ за всяка ситуация.
Сега, когато сте пред трона на Отец е мястото и времето да отправите свойте прошения към Отец …………
Искайте с вяра, защото за Бог няма нищо невъзможно и всичко е възможно за Господа.
След като излеете душата си пред Господа, очаквайте Божия мир, който надминава всяко човешко разбиране и възприятие, да ви завладее и спокойствието от Бог Отец да изпълни изстрадалата ви душа.
Слава, Господи, на славното Ти име. Ние никога няма да можем да Ти благодарим достатъчно, но ние днес ти даваме сърцата си. Ние искрено Те обичаме, Отче, обичаме Те Исусе, обичаме Те Святи Душе и вярваме, че един ден много скоро ще бъдем при теб!!!!