Благодарност

Джина Маркова-Прат

Когато гледам към кръста, на който моят Спасител умря,

Когато гледам как бавно по челото Му се стича кръвта,

Когато чувам тълпата да вика:”Разпни го!Нека умре!”,

Аз чувствам как мойто сърце е готово просто да спре,

Защото там на този Голготски кръст трябваше да съм аз, а не Исус

И тръните остри във мойто чело да са впити,

Аз трябваше да съм там поругана и бита.

Но Той гневът Господен на кръста удовлетвори

И с кръвта Си скъпоценна моя грях изми,

Той смени короната с трънен венец,

От любов към мен стана жертвен Агнец.

Исусе, благодаря Ти! Завинаги ще вървя

В победата славна над дявола и света;

Победа над болест, над смърт и над грях,

В присъствие свято със радост и смях.

Защитник могъщ имам в небесния съд,

Показващ ми нежно Той правия път.

Със Тебе ще бъда до края на света,

Исусе, благодаря Ти, благодаря Ти за кръвта.