Божият план ( по Лука 1ва глава)
от Джина Маркова-Прат

 

Насред селото в мъничка къщурка,

баба с дядо сладко си живуркат.

Дядото Захарий се зовеше,

бабата Елисавета беше.

В разбирателство си те живеят

и с любов те песни пеят.

Дядото във храма служеше на Бога,

бабата домът наглежда, всичко тя подрежда.

В молитви непрестанни те стояха

и пред Бога се кълняха,

че дечица само ако имат, радостта им ще е пълна,

къщата ще оживее, люлката на двора ще се разлюлее.

Но минаваха се дните и напредваха им старините,

сякаш Бог не чуваше молбите, да зарадва тях горките.

Но не беше туй така,

както често ни се струва във света.

Бог от висините зачиташе им добрините

и имаше за тях Той план велик!

Не криеше от тях Той Своя лик.

Син имаше за тях приготвен във небе,

със мисия велика бе туй дете,

за насърчение и утеха на мнозина,

за радост в старини на тях двамина.

Бог просто искаше да им покаже,

че Той не мисли като тях,

не бяха те наказани за грях,

че праведни пред Бога бяха,

добри дела и мисли ги красяха.

Бог просто искаше да им покаже,

че няма нищо невъзможно за Неговата сила, мощ,

Бог искаше в сърца да разберат,

че туй дете от Него е подарък,

а не от тяхната човешка плът.

Че туй дете е Негов дар

за радост и благословение на мнозина

и от родени от жена от него по-голям не ще да има.

Захарий и Елисавета напредваха във старините

и побелели вече бяха им косите.

Надежда всяка по човешки изгубили са те

за туй многоочаквано дете.

Но продължаваха да служат на Бога те,

с дете или пък без дете,

със вярност и любов му служат те.

Един ден пак Захарий влезе в храма

благоухания той покади в олтаря,

но в миг пред него без измама

застана Ангел в бляскава премяна.

“Захарий, – Ангелът му каза,

аз идвам с новина голяма!
Бог син сега ти дава! На Бога вечна слава!”

Захарий изумен в неверие изпадна –

“Та как ще има той дете сега?

В Елисаветина утроба празна

в напредналите старини

и той едвам се на крака държи….”

Ядосан Ангелът отново проговори:

“Как можеш ти, човече, в Бог да се съмняваш?

В храма служиш, а пък вяра нямаш?

Аз, Архангел Гавраил, изпратен съм от Бога лично,

да донеса таз новина прилично,

но ти се усъмни, затуй ще онемееш

догде се туй дете роди!”

Захарий разтреперан и много пребледнял

излезе той от храма напълно онемял.

Понечи да говори, но думица една

не искаше да се отрони от негова уста.

Безмълвният Захарий прибра се у дома

и някакси разказа всичко той това,

със знаци той успя да предаде

на смаяна Елисавета вестта за бъдещото им дете.

Пет месеца Елисавета благодареше от душа,

Бог укорът отне от нейната снага.

Дете във нейната утроба растеше всеки ден

и хвалеше тя Бога с духа си обновен.

Изминаха се дните, Елисавета син роди,

събраха се роднини, приятели добри,

че осми ден е вече, ще го обрежат те

и име ще се избере за малкото дете.

Захарий пише на дъсчица:

“Йоан ще се зове мойто миничко дете.

Че Ангелът ми даде там в храма вечерта,

това чудесно име, избрано от Отца!”

И на часа език му се развърза, отвори той уста

и Бога свой прослави със пламнала душа.

Народът се изплаши и страх ги там обвзе

какво ли пък ще бъде туй мъничко дете?

Ръката Божа е със него от първия му миг,

сияние небесно озарява неговия лик.

Това дете не бе случайно,

че пратеник на Бога бе

и мисия специална Бог ще му даде.

Че Бог от небесата свойте люде посети

и милост им показа, завета си спомни.

Йоан изпрати за пророк в тез трудни времена,

със святост да му служи сред Божийте чеда.

Пред Бога да върви и път за Него да гради,

с вода той да кръщава там в река Йордан,

че от Бога лично за това бе той избран.

И Бог му каза за Исуса, за трънния венец

и как да разпознае той Божия Агнец –

с Дух Святи ще кръщава, Исус ще се зове,

на света Той ще отнеме всички грехове.

Йоан таз мисия изпълни перфектно, с лекота,

пътеката отвори за Бога наш – Христа!

 

Когато Бог забавя Свойте чудеса,

Той план за тебе има, ти вечно си му във Ума.

Той чака ти в сърце да разбереш

и истина голяма най-накрая да прозреш,

че няма по-велика сила от Божата любов

и тя през вековете е като вечен зов,

че няма власт или началство

на плана Божи да се противи

и туй е истинско нахалство,

безумие бих казала дори,

да не разбираш силата велика,

мощта, властта, сигурността,

на Бог от небесата,

Създателят на всичкото това!