Завръщане

от Джина Маркова-Прат

Завърнах се в родина-мащеха,
прокудила добри деца,
завърнах се, но там под стряхата
не виждам вече любовта.
Наоколо ми хладно лицемерие
на хора свикнали с глада,
забравили за вярност и доверие,
живеещи в духовна слепота.
И в ежедневна мъка и борба
към свещи и икони се обръщат,
но пак във мълчалива самота
сами сълзите свои бършат.
И как да кажа та да разберете,
един е само пътят към  Христа!
Христос е жив, към Него погледнете,
по “своему” да вярваш е заблуда и лъжа!
Май 2014