Защото
от Джина Маркова-Прат

Когато кажеш “Да” на мъничкия ми проблем,

защото вече знаеш как той ще бъде разрешен;

Когато със усмивка мила поглеждаш Ти към мен,

защото имаш Ти план велик и вдъхновен;

Когато ме оставяш да потъжа или да се безпокоя,

защото знаеш, че въпреки да се виня

пътеката към Теб аз ще намеря през облаци и през мъгла,

защото Твоята прободена ръка не ме оставя никога сама,

защото Твоето сърце с любов за мен тупти и нямам никога самотни дни,

защото Създател мой си Ти

и от века и до века и грижата и любовта Ти са винаги със мен,

и от века и до века духът ми обновен на Теб принадлежи

и никой никога не ще ни раздели!

Защото…. защо ли Боже, Ти кажи ?