Лято

От Джина Маркова-Прат

Галопиращо лятото премина.
След него хукнах по света.
Летища и пристанища и хора,
паспорти, куфари, хотели, суета.
Места чудесни и прекрасни,
и залези и изгреви видях,
и разни хора, разни нрави,
и бедно и богато аз живях.
Уж Бог създаде ни еднакви,
а колко всички сме различни.
Едни са мили и добри,
а други груби, безразлични.
На всички аз разказвах за Христос.
Единствен Той умря за тях.
Едни ме гледаха с любов,
а други подминаваха със смях.
А вечер в стаята хотелска
Исус самият идваше при мен.
Сърцето ми Той пълнеше с любов,
коята да раздам във утрешния ден.