Освободен

 Oт Джина Маркова-Прат

Недейте плака, когато от този свят си замина,
Че пеперудата счупи какуна,
Духът ми при Бог ще се върне,
Не сме произлезли нии от маймуна.

Сребро и злато с мен няма да взема,

Само любовта ми безмерна,

Защото в царството Боже,
Единствено тя е безценна.

Сълзи недейте пролива,
А по- скоро мислете,
Духът ви нек не заспива,
Тук си съдбата ковете.

Че вечността е много дълга,
Не само 70 години,
Със Живия хляб се хранете,
Аз съм в небето, за мен не плачете.

И няма там да тъжа за луната,
Нито за слънцето жарко.
Божата слава за мене ще свети,
От слънцето даже по-ярко.

И нощ там няма да има,
И всяка сълза Исус ще изтрие,
И всяка рана с любов ще превърже,
И всеки срам Той ще измие.

Бяло камъче аз ще имам,
С ново име на него,
И ново създание там ще бъда,
Освободен от земното его.

Затуй не плачете за мене.
И сълзи вие не лейте.
Исус всеки срам отне ми.
На Него с радост вии пейте.