Пред трона

Oт Джина Маркова-Прат

Мой Господи, стоя пред трона Твой,
изпълнен с радост и любов,
понеже знам, зовеш ме :”Сине, мой”
и чуваш всеки зов, отронен от изстрадалото ми сърце,
живяло дълго и мъчително без Теб,
живяло в блатото на сатана и на греха,
където роб бях аз за дълго във света.
Но, Боже, ето ме, сега стоя пред трона Твой-
подготвяш ме за вечността,
измит, изчистен, в царската одежда,
където с незаслужена надежда
и с радост моето сърце сега шепти:
“Създателю, на мен и всичко друго,
аз Твой съм днес и до века.
Благодаря Ти, Тате, че бръкна Ти за мене във калта
от гдето ме извади и в Своя дом ме Ти прибра!”