Слънцето изгрява

от Тодор Янакиев

Слънцето изгрява
и говори за Господ,
за вечната слава,
за великата и проста
истина, която
зрее във сърцето:
– Делничното блато погреби,
нещастни,
във Небето!