1ва част – изкореняване, съсипване, погубване и събаряне  според Еремия 1:10 и освобождаване, разбиване на вериги и отваряне на затвори според псалм 149.

“Виж днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш!” Еремия 1:10

В Името на Господ Исус Христос от Назарет аз връзвам всички демонични духове, всички началства и власти, сили и господства и всички паднали ангели, които воюват срещу мен, дома ми, църквата ми и всички хора в моя молитвен лист, връзвам ви с железни вериги и окови според Псалм 149. С меча на Духа, Божето Слово в Името на Господ Исус Христос от Назарет отсичам всички връзки и комуникации с началствата и властите над вас в поднебесната сфера. В Името на Господ Исус Христос от Назарет развръзвам всички, за които се моля от всеки плен, примка, връзка, верига, окова, хомот, затвор, в който сатана ги държи.  Пускам ги на свобода в Името на Господ Исус Христос от Назарет, защото Господ Исус дойде да освободи пленниците – Лука 4:18. В Името на Господ Исус Христос от Назарет връзвам всички демонични духове на атеизъм, неверие, съмнение, заблуди, лъжа, религия, тормоз, страх, психични, физически, емоционални и душевни заболявания, гордост, ръкоблудство, порнография, хазарт, алкохол, енергийни напитки, наркотици, тютюнопушене, сребролюбие, депресия, самоубийство, нечисти мисли, безсъние, кошмари, магьосничество, гордост, завист, злоба, лицемерие, подлост, ревнувания, лъжа, мързел, дух на Авесалом, на Изавел, на Мамон, на Ахав, унил дух, разцепление, разделение, лицемерие и всичко друго нечисто, което идва от сатана, връзвам ви с вериги и железни окови всички вие, които воювате срещу хората, за които се моля и стопирам всяко ваше действие с мощта на Бог Отец, със силата на Святия Дух и в мощното Христово Име. Господ извършва над вас, сили на тъмнината,  писания съд според Псалм 149. 

В Името на Господ Исус Христос от Назарет да дойде свобода за всички, за които се моля. Всяка сатанинска крепост, грешен начин на мислене, грешни логики и всичко, което се издига високо против познанието на Бога да падне от умовете им сега в Името на Господ Исус Христос от Назарет. Умствени вериги, оково, хомоти в Името на Господ Исус Христос от Назарет сега са строшени с чука на Божете Слово от умовете им. Всеки затвор, в който дявола държи умовете им, аз сега го отварям в Името на Господ Исус Христос от Назарет. Пускам ги на свобода. Съсипвам, погубвам и разрушавам в Името на Господ Исус Христос от Назарет делата на дявола в умовете им. Връзвам демоничните духове, началства и власти, сили и господства и падналите ангели, които воюват срещу Христа срещу умовете им с вериги и железни окови в Името на Господ Исус Христос от Назарет според Псалм 149. В Името на Господ Исус Христос от Назарет развръзвам умовете им и изповядвам свобода, изповядвам светлина в умовете им от Господа. В Името на Господ Исус Христос от Назарет, с кръвта на Агнето и със Словото на Неговото свидетелство  сатана ние те победихме! Те са наистина свободни, защото този когото Господ Исус освободи е свободен наистина! Амин!

В Името на Господ Исус Христос от Назарет връзките, с които сатана е заслепил очите им да бъдат развързани сега! Отпушвам ушите им да чуват в Името на Господ Исус Христос от Назарет. Декларирам, че ушите им чуват за Господа и чуват Господното Слово и го разбират правилно. 

Душевните и емоционални вериги, окови и хомоти да бъдат строшени от техните души сега в Името на Господ Исус Христос от Назарет с чука на Божето Слово. В Името на Господ Исус Христос от Назарет отварям душевните и емоционалните затвори, в които сатана ги държи. В Името на Господ Исус Христос от Назарет ги пускам на свобода! Вериги на душевни и емоционални болести, грехове, разрушения и смърт, вериги на робство, на наркотици, алкохол, порнография, депресия да бъдат строшени и разкъсани сега в Името на Господ Исус Христос от Назарет от душите и емоциите им. Съсипвам, погубвам и разрушавам делата на сатана от техните души и емоции в Името на Господ Исус Христос от Назарет. В Името на Господ Исус Христос от Назарет, с кръвта на Агнето и със Словото на Неговото свидетелство  сатана ние те победихме! Господ Исус ги освободи! Амин!

Всяка връзка на тъмнината, верига и хомот, с които сатана е вързал волята им сега я развързваме и строшаваме в В Името на Господ Исус Христос от Назарет! Развързваме волята им в Името на Господ Исус Христос от Назарет! Господ ни даде свободна воля и ние имаме право да избираме с нея и сме избрали Исус Христос за наш Господ и Бог!

Връзки, вериги, хомоти, затвори, плен, окови на физически болести и угнетявания, с които сатана ги държи, ние сега ги развързваме, строшаваме и разкъсваме от техните тела в Името на Господ Исус Христос от Назарет! Изповядваме свобода и изцеление от Господа за всеки един от тях сега в Името на Господ Исус Христос от Назарет! Отваряме затворите в Името на Господ Исус Христос от Назарет! Да дойде свобода и изцеление от Господа сега! В Името на Господ Исус Христос от Назарет, с кръвта на Агнето и със Словото на Неговото свидетелство  сатана ние те победихме!

В  Името на Господ Исус Христос от Назарет чрез Божия Дух и от позицията  ни на Негово творение  седящи в Христа от дясно на Отца, ние сега декларираме, че всички хора, за които се молим сега са свободни! Синът ги освободи!

Отче Святи, в  Името на Твоя син и наш Господ Исус Христос от Назарет сега Те молим да активираш  сега армия от легиони Ангели, които да стоят до всеки един от тези хора, за които се молим, да воюват за тях, да ги пазят във всичите им пътища и да им помагат, бидейки служебни духове в наша полза. 

2ра част – сега градене и садене според Еремия 1:10

Сега в Името свято на Господ Исус Христос от Назарет, с мощта на Бог Отец и със силата на Святия Дух започвам да градя и да садя в себе си и всички, за които се моля меко и състрадателно сърце, приемане, любов, сигурност, радост, веселие, мир, дълготърпение, кротост, смирение, тих дух, благост, милост, себеобуздание, сила, вярност, истина и свобода в умовете ни, здраве и дълголетие, вяра, работливост и щедрост, неосквернено легло, граждански брак, единство, доверие, разбирателство, смирение, любов и почит към родителите, почит към властите над нас,  покорство, простителност, правилно и здравословно хранене, дързост в Господа, полагам всяко старание и прибавям към вярата ни добродетел, към добродетелта ни благоразумие, към благоразумието ни себеобуздание,  към себеобузданието ни твърдост, към твърдостта ни братолюбие, към братолюбието ни любов ( II Петрово 1:5-7)

Чрез Божата сила в Името на Господ Исус разчупвам и унищожавам думите на Сатана, изговорени от нас или от хора около нас в момент на яд или човешка слабост, на злоба или завист или неразбиране силата на думите и обезоръжавам силата и властта им чрез кръвта на Господ Исус Христос.

Забранявам в Името на Господ Исус Христос на небесните птици да крадат семената, които току що посях. Заповядвам на семената да дадат 1000 кратен плод/жътва в Името Христово.

Почвата е добра, тя не е суха или камениста, а е напоена от моите молитви. Аз забранявам в Името на Господ Исус Христос на тръните да заглушават моите семена и забранявам в Името на Господ Исус Христос на грижите по житейски удоволствия и земни богатства да задушават семената ми.  Заповядвам в Името на Господ Исус Христос на Сатана да пусне жътвата от всички семена СЕГА !

 

Аз изговарям дълъг живот в здраве на земята и вечен живот на небето в Името на Господ Исус Христос и Благословенията от Отца! Амин!

3та част – Поливаме с молитва на езици

Ние садиме и поливаме, но Господ прави да расте. 

А ние чакаме плод с ВЯРА! АМИН!

 

Молитвата е разработена от Катя Стойкова от Варна

Кате, благодарим ти!