Молитва за спасението на нашите деца ( по Пастор Пламен Петров)

Исусе Христе, Ти си образът на Бога тук на земята. Според  2ро Коринтяни 4: 3-4 ние сега Те молим Боже в съгласие, нека благовестието на Твоя син Исус Христос да не бъде покрито за нашите деца, нека богът на този свят да не ги заслепява, а само светлината на славното благовестие на Христа да ги освети и озари. Ние сега заповядваме на този дъх на духовно заслепление да напусне децата ни, в Името на Исуса, вън от тях. Вие, които спите в духа, ние ви заповядваме да станете, заповядваме ви да възкръснете духовно и да ви осияе светлината на славното благовестие на Христа. Заповядваме на тази духовна слепота да се махне веднага в Името на Исус Христос. Деца, събудете се духовно в Името на Исус Христос и нека светлината на славното благовестие на Христа освети духовете и душите на всяко едно от нашите деца.

Според Ефесяни 1:17 ние, Господи, те молим да отвориш очите на сърцата на нашите деца. Децата ни принадлежат на царството на светлината. Дух на духовна слепота, излез веднага от умовете на нашите деца, святата и скъпоценна кръв на Христа е върху тях. Ние сега извикваме с вяра светлината на славното благовестие на Христа във всяко едно от нашите деца. И сега според 2ро Коринтяни 10:4-5 ние събаряме всяка крепост в умовете на нашите деца, която се издига високо против познанието на Бога Исус Христос. Всеки дух, който блокира познанието на Христа, ние сега го блокираме него и разрушаваме действието му в нашите деца. Господи, дай им дух на Богопознание, дух на откровение и мъдрост, за да могат децата ни да те познаят. Ние сега пленяваме всеки разум да се подчинява, да се покорява на Христа. Пленяваме в пълно подчинение и покорство на Христа. Всеки бунт и непокорство ние сега го връзваме, конфронтираме и изгонваме в Името на Исус Христос като го пращаме в сухите и безводни места, там където Исус им е определил като ги връзваме с тройното въже от Еклисиаст 4:12 и ги заключваме с ключовете на небесното царство от Матей 16:19. Сега събаряме, разрушаваме и пленяваме всички сатанински крепости, мисли и представи, които се издигат високо против познанието на Христа, които застават срещу откровението, срещу мъдростта на Бога. Ние сега пленяваме и покоряваме пожеланията на очите, похотта на плътта, гордостта на живота, които са впримчили нашите деца. В името на Исус Христос разрушаваме плановете ви, разрушаваме стратегиите ви, разрушаваме делата ви, разрушаваме веригите ви, разрушаваме всички социални контакти и душевни връзки, които са използвани от сатана за управление, контрол и манипулация на живота на децата ни. Сега в името на Исус Христос ние разкъсваме с меча на духа всяка душевна връзка, чрез която сатана контролира и манипулира децата ни, разума, мислите, говоренето и постъпките им, ние я разкъсваме в Името на Исус Христос. Не даваме никакво място на дявола. Както се казва в Еврей 4:27 и ние не даваме никакво място на дявола, дори и най-малкото местенце в сърцата на децата ни е за Христа. Боже, нека Твоето царство дойде както на небето така и на земята, така и в умовете, душите и духовете на нашите деца. Твоята воля, Боже, нека се изпълни както на небето така и на земята. Всяко нещо в живота на децата ни, което служи като точка на контакт за сатана, за да се намества, да контролира и манипулира децата ни, Ти, Боже, я премахни. Всяка отворена врата за сатана и неговите демони в живота на децата ни, Ти, Господи, я затвори. Да дойде Боже, твоето царство, да бъде твоята перфектна воля 100% в живота на децата ни. Молим те, Боже, за здрав разум, за здрав дом и семейство за нас и децата ни. Искаме Боже 50сятница в домовете ни. Нека огънят на Святия Ти Дух дойде и изгори всичко нечисто в нас и в децата ни. Искаме Святия Дух за нашите деца. Молим те, Боже, изпълни децата ни с копнеж и желание за посвещение и служение единствено на Теб, Господи. Както Исус Навиев е казал в 24:15 и ние ще повторим Боже, че ние и домовете ни ще служим на Теб и само на Теб, Исусе. Господи, направи домовете ни единен екип в служба на Теб, Боже. Дай, Господи, на децата ни глад за Твоето Слово и жажда за Твоя Дух. Молим те, Господи, за духовен пробив за нашите деца. Молим те, Боже, дай огненият храст на Мойсей за всяко едно от децата ни, молим те за лична среща за тях чрез Исус Христос с Теб, Боже. Възкреси духовете им, изцели ги и ги възобнови в Христа. Ние сега заставаме в пролома за нашите деца и викаме към тебе, Отче, защото те са Божии деца и Твоята светлина, Боже, е в тях. Въздай ни правото Господи, както си обещал в Деяния 16:31, че след като ние сме повярвали в Исус Христа ще се спасим не само ние, но и домовете ни!  Ти, Боже, си нашата яка кула, към кого друг да прибегнем за помощ, Отче. Само при теб имаме истинската жива вода, която ни дава живот и то изобилно. Само Ти, Боже, си нашата истина и нашият истински път. Бъди, пътят, истината и живота и за децата ни, Отче.

Ние сега прилагаме святата и скъпоценна Исусова кръв върху себе си, прилагам святата кръв на Исус върху духа си, върху душата си, върху тялото си, върху емоциите, върху мислите, върху волята на всеки един от нас и на децата ни. Прилагаме святата кръв на Христа върху децата ни и семействата ни, прилагам святата кръв на Исус Христос върху финансите ни, прилагаме святата кръв на Христос, върху бизнеса и работата ни. Прилагаме святата Исусова кръв върху служението ни към Бога, прилагаме святата Исусова кръв върху всичко, което сме и всичко, което имаме в мощното и свято име на Исуса Христа. Мили Боже, опази ни от всяка примка, от всяка клопка, която врагът е поставил пред нас и пред децата ни. Господи, Ти си наше прибежище и ние сме направили Тебе Всевишни наше обиталище, затова Ти, Отче, си обещал в псалм 91:10, че “затова няма да ни сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ни”.

Ти си обещал, Боже, че Твойте ангели “ на ръце ще ни вдигат, да не ударим о камък нозете си, ще настъпваме лъв и аспида, ще стъпчеме млад лъв и змия”, но Ти, Отче ще ни поставиш в безопастност (псалм 91:12-13).

И ние ти благодарим, Боже, за тази уникална защита в Исус Христа, нашият Господ и Твой син. Отче, благодарим ти за всичко, което правиш за всеки един от нас и за децата ни, за това, че Ти, Боже, никога няма да ни оставиш. Опази ни, Боже, и нека и ние никога да не те оставим Теб, защото наистина Ти и само Ти си нашият път, нашата истината и живота за нас и за децата ни. Амин