Молитва за освобождение от дух на Изавел

В Името свято на Господ Исус Христос и чрез кръвта Христова аз сега смело конфронтирам духа на Изавел. Според Еклисиаст 4:12 аз сега връзвам с тройното въже всички зли дуфове, които са част от царството на Изавел. Аз сега се съпротивлявам на теб Изавел чрез властта и силата на Христос, който беше разпънат, умря и възкрисна от мъртвите. Подчини се на Него, ти дух на доминиране, коварство, болест, нестабилност, умопомрачение, уклончивост, измама,, корупция, измяна, похот, убийстео, самоубийство, пожелание, алчност, лишение, немотия, нищета, гадаене, окулт и всичко друго нечисто и омразно на Бог. Гневът Божи очаква теб, Изавел, Молох, Ваал, Похот, Смърт, Убийство, Магьосничество, Мамон, Люцифер. Подчинете се на Христос и нека ви смрази страх от разпънатия Христос, който беше разпънат за грях и който като възкръсна триумфално победи всички сили на ада. Ти, Изавел, заедно с всичките ти зли демони, сте били изгонени от Небесните висини поради благодатта на Божето Агне към хората и ще бъдете хвърлени в дълбините на ада. Аз сега се опълчвам срещу тебе с благодатта и силата на Исус Христос и те изгонвам от всяка клетка на моето тяло, от всяка част на моята душа и от моя дух, в съответствие с командите на моя Спасител, който обеща, че тези, които повярват в Него ще настъпват на змии и скорпии и нищо няма да ги повреди ( Псалм 91). Въпреки, че аз не заслужавам и моята плът не е достойна, аз идвам срещу теб чрез Духа на Този, който е в мен, Този, който ходеше по водата и който укроти бурята; Този, който отвори очите на слепите и изцели всички болни; Този, който възкреси мъртвите и Този, който има пълната победа над теб, защото ти си нищо за Него. Аз те конфронтирам във всичките ти идентификации, трансформации и преобразования. Аз разголвам твойте измами, прикритив и трикове. Бъди осъдена от Господ сега за всичко, което си направила в моя живот и в живота на предците ми обратно до Адам и Ева. Всяка клетва и обряд, направен с теб и от твое име аз сега ги канселирам, анулирам и се отказвам от тях. Всеки ритуал и церемония, направени с теб и за теб и твойте подвластни демони сега са канселирани. Всеки акт на насилие, убийство, изнасилване, малтретиране, блудство, изневяра, перверзия, морална и духовна нечистота, извършени в твое име, сега са канселирани. Всеки опит да бъде дискредитирана църквата Христова и тези, които са призовани да й служат вярно, няма да бъде толериран повече. Ти, Изавел, сега трябва да спреш всичките си усилия за унищожаване на мойте взаимоотношения, в които аз съм влязъл(влязла) според съвършената воля на Господ Исус Христос за мен. Това включва  деца, съпруг/съпруга, родители, роднини, колеги, приятели, съседи и всички останали. Всеки договор и съгласие на мойте предци или на мен самия/самата с теб сега са анулирани и отменени. Всички проклятия, причинени в следствие на съгласието на предците ми или на мен самия/самата сега са разчупени. Аз направих тази декларация пред силите на ада, пред Небесните ангели и пред Бог и сега ти, Изавел, си напълно и изцяло освободена от тези контракти, договори и задължения, които водеха до контрол и манипулация, болести и недъгавост, лъжи и измами, похот и съблазън, убийство и смърт, алчност и скъперничество, бедност и нищета, магьосничество и гадаене и всичко друго нечисто и омразно за Бог в моя живот. Изавел, махни се сега от мен и от поколенията след мен. Всичките ти проклятия, договори и подлости са напълно анулирани. Сега аз декларирам пред Господа, че канселирам действията на Мамон, вместо когото ти говориш понякога. Мамон, премахни сега всички пречки, които ми пречат, за да давам плодове на Божата нива. Премахни всяка болест от моето тяло, с която се опитваш да откраднеш моето здраве и щастие. Вземи всяка схема, с която се опитваш да откраднеш моето право на работа и лично благополучие, с което Бог иска да ме благослови и укрепи. Всяко дело на мойте предци с жел да вземат сила от тебсега се канселира и те нямат ефект. Аз отхвърлям специално всички човешки и животински жертвоприношения. Всички тези жертворпиношения сега са анулирани чрез жертвата и завета ми с Исус Христос и чрез Неговата кръв на кръста. Сега също така по закона на възстановяването (Притчи 7:31)ти Изавел, Мамом и всички останали зли духове, сте задължени да върнете седмократно всичко откраднато от мен, родителите и децата ми. Всички проклятия и договори сега са приключени. Аз сега освобождавам кучетата на Езраел( 4то Царе 9:30-37) да изядат плътта ти и да лижат кръвта ти. Конете на Ииуй да те стъпкат и никаква милост за теб и всичките демони с теб, вие сега сте под осъждението и гневът на Бог. Вие сте ужасните агенти на Сатана и заслужавате само наказание както и всичките останали паднали ангели на Сатана. Чрез кръвта Христова, със силата на възкресението на Агнето Голготско аз ви изгонвам завинаги от мен и моя живот и от поколенията след мен като ви забранявам да се връщате в нас повече. Никога повече в моя живот или в живота на поколенията няма да има заблуда. Моята кръвна линия е чиста от демонични присъствия и ние никога повече няма да бъдем пленници на Сатана. Аз и поколенията след мен сега сме свободни от всичко нечисто. Ние сме свободни да получим благословенията, които Господ Исус има за нас. Ние сме свободни да получимнаследството си от Бога като сънаследници с Неговия син и нашия Господ Исус Христос от Назарет. Ние сега сем свободни да служим с радост и мир на Царя на Жат=рете и Господ на Господарите Исус Христос. Слава на Бог, Който живее и царува до века. Слава на Господ Исус, Който седи от дясно на Бог Отец и денонощно ходотайства за нас.  Слава на Святия Божи Дух, който е в нас и ни учи, води и помага ежедневно. Слава на святата Божа Тройца, вечна и непобедима, силна и мощна, свята и чиста, необхватна и необятна, пълни с любов към създанието си – човешкия род. Слава, вечна слава. Амин.