Свидетелство на Андреан и Бриета в църква “Алфа и Омега”