Господ ни предупреждава да се пазим от заблудата, която идва в последното време