Пастор Митко – нека да влезем в почивката на Господа!