Истинската Христова църква – Евангелие от Матей, урок 4ти