Евангелие от Лука- Урок 11

Последната вечеря на Господ Исус Христос