Празнуване на 4ти Рожден ден на църквата и

колективно гледане на филма “Бойната стая”