Евангелие от Лука- Урок 7ми

Господ Исус Христос-нашият добър Пастир