Благовестяване на Божието царство – Евангелие от Лука, урок 4