Пастор Иво Андерсън на гости в църква “Алфа и Омега”

https://youtu.be/BTRsBeGU1m8