Пастор Константин Кайшаров от Скопие

https://youtu.be/ugI6QTF28WU