Как да получим помазанието от Господа?

https://youtu.be/Cb1p5aAF88U